Nongdan – Mua & bán máy nông nghiệp

Chợ máy nông nghiệp đã qua sử dụng
Nâng tầm nông nghiệp Việt

Danh mục tin đăng

Máy kéo

Máy cấy lúa

Dịch vụ

Nongdanviet.vn hỗ trợ cho mọi người đăng tin mua bán máy trên Website hoàn toàn miễn phí. Mọi khó khăn, thắc mắc cần hỗ trợ. Vui lòng liên hệ 077.239.3333

Danh mục tin đăng

Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Plus Máy sản xuất năm 2018 Số giờ chạy: >100h Máy vẫn chạy bình thường
Liên hệ
Lâm Bình Set
Campuchia
Bán máy M7040 Sản xuất năm 2016 Số giờ chạy: 1300h Máy vẫn chạy bình thường.
Liên hệ
Thiên Phú
Thừa Thiên Huế
Bán máy gặt đập liên hợp DC-35 Năm sản xuất: 2014 Số giờ sử dụng: 1200h Máy mới thay xích mới. Vẫn sử dụng bình
Liên hệ
Nguyễn Quang Tuần
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Sản xuất năm 2016 Số giờ sản xuất: >1000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Trần Đức Hiệp
Nam Định
Bán máy kéo L3208 Năm sản xuất: 2017 Số giờ sản xuất: Hơn 200h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Nguyễn Mạnh Hùng
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp. Năm sản xuất: 2015 Thời gian sản xuất: 1300h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Bùi Văn Quang
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Năm sản xuất: 2016 Thời gian sản xuất: >1000h
Liên hệ
Trần Đức Hiệp
Nam Định
Bán máy Kéo L3208 Năm sản xuất: 2017 Số giờ sản xuất: 200h Máy vẫn chạy bình thường.
Liên hệ
Nguyễn Mạnh Hùng
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Năm sản xuất: 2015 Số giờ sản xuất: 1000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Phạm Văn Đăng
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Sản xuất năm 2015 Số giờ sản xuất 2000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Lại Xuân Ba
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-60 Sản xuất năm 2013 Số giờ sản xuất: 3000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Lại Xuân Ba
Nam Định
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Sản xuất năm: 2014 Số giờ sản xuất: 2000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Đặng Văn Mạnh
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Sản xuất năm: 2015 Số giờ sử dụng: 2000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Đoàn Văn Trà
Thái Bình
Bán máy gặt đập liên hợp DC-70 Sản xuất năm: 2015 Số giờ sản xuất: 2000h Máy vẫn sử dụng bình thường.
Liên hệ
Đoàn Văn Trà
Thái Bình