Tưới nhỏ giọt cho cây thanh long tăng trưởng nhanh

Tin rao máy nông nghiệp:

Tưới nhỏ giọt là một công nghệ hiện đại trong nông nghiệp đã và đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Tưới nhỏ giọt được áp dụng nhiều cho các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, bơ, thanh long,… Tưới nhỏ giọt cho cây thanh long không chỉ tiết kiệm nước mà còn tiết kiệm chi phí cho người trồng.

  1. Tưới nhỏ giọt quanh gốc thanh long

Tưới nhỏ giọt quanh gốc ở ây thanh long là hình thức sử dụng một dây nhỏ giọt đường kính từ 6 – 8mm kết hợp với ống tưới nhỏ giọt PE mềm cuốn quanh mỗi gốc thanh long khoảng 2 vòng. Hiện nay tỉnh Bình Thuận ;à tỉnh trồng nhiều thanh long nhất nước ta và cũng áp dụng phổ biến nhất công nghệ này cho mỗi vườn thanh long tại đây.

Tưới nhỏ giọt quanh gốc thanh long

Tưới nhỏ giọt quanh gốc thanh long

Thanh long là một loại cây chịu hạn kém, có giá trị kinh tế cao và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Lượng nước cung cấp cho cây thanh long phải vừa đủ, không quá ít cũng không quá nhiều. Tưới quá nhiều nước hay ít đều ảnh hưởng đến năng suất phát triển và chất lượng sản phẩm thu hoạch.

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là nơi được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc đầu tiên do Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường thực hiện. sau một thời gian, kết quả thu được khá khả quan. Tưới nhỏ giọt giúp khắc phục được tình trạng thiếu nước xảy ra thường xuyên tại đây, giảm kha khá chi phí chăm sóc vá sản xuất, đem lại nguồn thu nhập cao cho chủ vườn.

  1. Hiệu quả mà tưới nhỏ giọt quấn quanh gốc đem lại

Thanh long là loại cây cho năng suất cao, khoảng 50 tấn/ha nếu chăm sóc tốt (cây trưởng thành). Hiện nay, nông dân chủ yếu sử dụng máy bơm áp lực cao bơm nước vào đường ống và tưới cho từng cây. Phương pháp này tiêu tốn khoảng 4800 – 5200 m3/năm và 36h tưới/ha thanh long.

Mô hình lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây thanh long

Mô hình lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây thanh long

Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây thanh long, một số hiệu quả khả quan đã được ghi nhận lại giúp tiết kiệm tối đa các chi phhi1 chăm sóc cây thanh long như sau:

  • Tổng lượng nước tưới hằng năm giảm xuống gần 50%, còn 2762m3/ha/năm.
  • So với tưới nước theo phương pháp truyền thống, tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm khoàng 80% công tưới.
  • Tưới nhỏ giọt tạo độ ẩm xung quanh gốc hanh long, ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại và các loại bệnh từ đất.
  • Năng suất cây trồng tăng đáng kể, 20 – 30% so với tưới theo cách truyền thống.

Có thể nhận ra rằng, tưới nước bằng phương pháp tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước và chi phí tốt hơn so với tưới bằng phương pháp truyền thống. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp cay thanh long tăng năng suất và tránh mắc các bệnh cây trồng phổ biến.

Các tin liên quan: